Tá ár bplean ullamh! (Our plan is ready!)

Is cúis áthais do choiste PTBC a fhógairt,  ar 15 Meitheamh 2020, go bhfuil dréacht phlean teanga ullmhaithe anois do phobail Bhearna agus Cnoc na Cathrach. Glactar buíochas leis an dá phobal as a ndíogras ag ullmhú an phlean seo. Beidh deis anois ag an bpobal scagadh criticiúil a dhéanamh air agus aiseolas a thabhairt…

Suirbhé Teanga / Language survey Samhain/ November 2019

The communities of Bearna and Cnoc na Cathrach would like to get your view through this short language survey. It will help us better serve individuals and families and the community at large with their language requirements and services. Your view is important to us. Bígí linn! Cnagáil anseo led thoil don suirbhé / click…

I have no Irish I can’t become involved in this. Wrong!

I have no Irish I can’t become involved in this. Wrong! The future of the Irish language will largely depend on the people who are using English exclusively today.  English is a marvellous, flexible, evolving language that has permeated just about everything worldwide.  The world’s biggest languages in daily use include Chinese, Spanish and English…

Plean Teanga, Bearna – Cnoc na Cathrach

Plean Teanga, Bearna – Cnoc na Cathrach Fáilte isteach chuig láithreán sealadach www.ptbc.ie. (Plean Teanga, Bearna – Cnoc na Cathrach)  Beidh an láithreán seo á fhorbairt ins na seachtainí atá romhainn le cúnamh ó leitheóirí agus lucht tacaíochta. Welcome to the temporary website of www.ptbc.i (plean teanga, Bearna – Cnoc na Cathrach).  This site will…

Gairm!..a summons (Bealtaine 2019)

Tá PTBC ag tabhairt cuireadh do dhaoine i bpobail Bhearna agus Chnoc na Cathrach a bheith linn I 2019 chun plean teanga a chur le chéile.  Tá an pleanálaí teanga Colm Ó Cinnseala ag cur comhairle ar PTBC faoi láthair.  Más suim leat a bheith páirteach san obair seo  ar choiste gníomhach, seol na sonraí…

Baite Fearainn / Townlands

274 An Pollach 278 An Chorrbhuaile (Morgan) 280 Corr Chuilinn 281 An tÁth Buí 283 An Droim Thiar 284 An Droim Thoir 322 Lisín an Chaoráin 323 An Bhuaile Bheag Thiar 325 An Léana Bodhar (B) 326 Cluain na nGabhar (cuid) 327 Bearna (cuid) 329 An Cnocán Carrach 331 An Leac Liath 332 An Baile…

Cairde PTBC

Cairde PTBC – Friends of PTBC Nuair a bhí PTBC ag lorg aitheantais ón Údarás i mí Deireadh Fómhair seo caite, d’iarr muid ar ghnóanna sa cheantar feidhme tacaíocht a thabhairt dúinn ins an iarratas. Seachas SIP energy atá ag cabhrú linn ar bhealach eile tá gach ceann de na gnóanna seo sa cheantar feidhme…

Ceisteanna, ceisteanna, ceisteanna!

Ceisteanna, ceisteanna, ceisteanna!  Questions, questions, questions! Seans go mbeidh ceisteanna agat ar an ábhar seo.  Fiú grúpa PTBC beidh ceisteanna acu faoi cá bhfuil ar dtriail.  Céard iad na spriocanna atá réalaíoch.  Cé spéis a bheidh ag an bpobal san iarracht? Céard iad na tosaíochtaí?  Cén chaoi a dhéanfar eagrú agus slógadh ar rudaí?  An…

An bhfuil do bhailefearainnsa ar an liosta seo?

An bhfuil do bhailefearainnsa ar an liosta seo?    Má fheiceann tú ainm do bhailefearainn ar an liosta b’fhéidir go mbeadh tú sásta beagán a insint dúinn faoi agus caith isteach cúpla griangraf! If your townland is on this list you might be prepared to tell us something about it and throw in a few…