An bhfuil do bhailefearainnsa ar an liosta seo?

on

An bhfuil do bhailefearainnsa ar an liosta seo?  

 Má fheiceann tú ainm do bhailefearainn ar an liosta b’fhéidir go mbeadh tú sásta beagán a insint dúinn faoi agus caith isteach cúpla griangraf! If your townland is on this list you might be prepared to tell us something about it and throw in a few photos!

Is féidir ábhar a sheoladh chuig: pobal@ptbc.ie

Content can be sent to : pobal@ptbc.ie


274 An Pollach
278 An Chorrbhuaile (Morgan)
280 Corr Chuilinn
281 An tÁth Buí
283 An Droim Thiar
284 An Droim Thoir
322 Lisín an Chaoráin
323 An Bhuaile Bheag Thiar
325 An Léana Bodhar (B)
326 Cluain na nGabhar (cuid)
327 Bearna (cuid)
329 An Cnocán Carrach
331 An Leac Liath
332 An Baile Nua
333 Rinn na Mara
334 An Chéibh (Freeport)
335 An Léana Riabhach
349 Na Foraí Maola Thiar
352 An Aill
354 An Baile Ard Thoir
359 Áth an Ghlugair
360 Loch Inse
360 Troscaigh Thoir
361 na hAcraí Corra (Oddacres)
361 Troscaigh Thiar
362 An Chloch Scoilte
363 An Bhuaile Bheag Thoir
366 An Baile Ard Thiar
367 An Cheapach (B=Bearna)
378 An Chorrbhuaile (Lynch)
399 Áit Tí Seonac
410 Tóin na Brocaí
411 Cnoc Ódhráin
412 Buaile na Sruthán
413 Baile an Bhrúnaigh
426 An Roisín
427 Seanghort (cuid)
428 An Coimín Mór (B)
429 Baile na mBúrcach (B)
430 Baile na hAbhann thoir (B)
431 An Seanbhaile Dubh (cuid)
432 Baile an Mhóinín Thiar
433 Baile an Mhóinín Thoir?
434 Gort na Leice