Ceisteanna, ceisteanna, ceisteanna!

on

Ceisteanna, ceisteanna, ceisteanna!  Questions, questions, questions!

Seans go mbeidh ceisteanna agat ar an ábhar seo.  Fiú grúpa PTBC beidh ceisteanna acu faoi cá bhfuil ar dtriail.  Céard iad na spriocanna atá réalaíoch.  Cé spéis a bheidh ag an bpobal san iarracht? Céard iad na tosaíochtaí?  Cén chaoi a dhéanfar eagrú agus slógadh ar rudaí?  An mbeidh toradh as ár gcuid iarrachtaí?

Possibly you will have questions on this matter.  Even the PTBC group have questions concerning where we are headed.  What realistic goals are there?  What interest will the community show in the effort?  What are the priorities?  How will we organise and mobilise matters?  Will our efforts be fruitful?

Freagróidh am na ceisteanna sin. Bíonn gach tús mall. Mar a deir an sean-rá “De réir a chéile, a tógtar na caisléain.”.  Tá na chéad céímeanná a dtógáil anseo.  Más mian leat a bheith rannpháirteadh cnagáil ar an nasc seo agus cláraigh linn!

https://surveyhero.com/c/db340d1b

Time will answer these questions.  Every start is slow.  As the old saying goes “Bit by bit, castles are built.” The first steps are being taken here. If you wish to become involved click on this link and register with us!

https://surveyhero.com/c/db340d1b