Plean Teanga, Bearna – Cnoc na Cathrach

on

Plean Teanga, Bearna – Cnoc na Cathrach

Fáilte isteach chuig láithreán sealadach www.ptbc.ie. (Plean Teanga, Bearna – Cnoc na Cathrach)  Beidh an láithreán seo á fhorbairt ins na seachtainí atá romhainn le cúnamh ó leitheóirí agus lucht tacaíochta.

Welcome to the temporary website of www.ptbc.i (plean teanga, Bearna – Cnoc na Cathrach).  This site will be developed over the coming weeks with the help of our readers and supporters.

Tá Údarás na Gaeltachta tar éis 44 baile fearainn i gcomharsanacht Bearna – Cnoc na Cathrach a aithint chun críche plean teanga don Ghaeilge atá le forbairt ins na blianta beaga atá romhainn.  Beifear ag liostáil ar ball na bailtefearainn sin ar leathanach ar leith ar an láithreáin seo.

Údarás na Gaeltachta has designated 44 townlands in the vicinity of Bearna – Knocknacarra to develop and implement a language plan for Irish in the years to come.  Soon a list of those townlands will appear on a separate page on this website.

Tá súil againn go luath freisin Ambasadóir a earcú, más féidir,  ó gach ceann de na bailtefearainn sin chun cuidiú linn, i measc nithe eile,  an scéala a scaipeadh agus aiseolas a fháil.

We hope too to recruit an Ambassador from each of the townlands, if possible,  to help us inter alia to spread the word and to get feedback.

Coinnigh súil ar an spás seo!  Keep an eye on this space!


cropped-bearna-agus-cnoc-na-cathrach-2_stitch1.jpg