Gairm!..a summons (Bealtaine 2019)

on

Tá PTBC ag tabhairt cuireadh do dhaoine i bpobail Bhearna agus Chnoc na Cathrach a bheith linn I 2019 chun plean teanga a chur le chéile.  Tá an pleanálaí teanga Colm Ó Cinnseala ag cur comhairle ar PTBC faoi láthair.  Más suim leat a bheith páirteach san obair seo  ar choiste gníomhach, seol na sonraí a leanas led thoil  chuig pobal@ptbc.ie agus beifear i dteagmháíl leat:

  1. D’ainm
  2. Do sheoladh ríomhphost nó seoladh poist.
  3. Do spéis:  e.g. scolaíocht agus oideachas, óige, gnó, sóisialú, meáin shóisialta etc.
  4. Luaigh an mbaineann tú le pobal Bhearna nó Chnoc na Cathrach.

PTBC ar inviting people from the Bearna and Knocknacarra communities to be with us in 2019 to compile a language plan. The language planner Colm Ó Cinnseala is currently advising PTBC. If you are interested in becoming involved with an active committee please send the following details to pobal@ptbc.ie and we will be in touch:

  1. Your name
  2. Your email or postal address
  3. Your area of interest: e.g. schooling and education, youth affairs, business, socialising, social media etc.
  4. Mention if you are of the Bearna or Knocknacarra communities