Tá ár bplean ullamh!

on

Is cúis áthais do choiste PTBC a fhógairt,  ar 15 Meitheamh 2020, go bhfuil dréacht phlean teanga ullmhaithe anois do phobail Bhearna agus Cnoc na Cathrach. Glactar buíochas leis an dá phobal as a ndíogras ag ullmhú an phlean seo. Beidh deis anois ag an bpobal scagadh criticiúil a dhéanamh air agus aiseolas a thabhairt freisin chuig pobal@ptbc.ie .  Iarrtar go sonrach ar an dá phobal a bheith ag faire amach d’easnaimh d’aon saghas maidir le faisnéis, earraídí cló agus gramadaí.  Beidh deis ag an bpobal an scagadh a dhéanamh go deiridh Meithimh.

Beidh fáilte roimh do chuid tuairimí!

PTBC is delighted to report, on 15 June 2020, that our draft plan is ready now for the communities of Bearna and Knocknacarra. Thanks is due to both communities for their enthusiasm for the preparation of this draft plan. All will have an opportunity to critically examine the plan and provide feedback t pobal@ptbc.ie .Both communities are invited to look out for shortcomings in the plan with regard to information, typing or grammatical errors. The communities will have an opportunity to assess the plan until the end of June.

Your views will be very welcome!

Is féidir teacht ar an bplean anseo, you may view the plan here