preasráiteas 12 Meán Fómhair 2022

on

PLEAN TEANGA BHEARNA & CHNOC NA CATHRACH

Preasráiteas

An bhfuil suim agat do phobal a fhorbairt agus an Ghaeilge a chur chun cinn i do cheantar?

Tá Coiste Pleanála Teanga Bhearna agus Chnoc na Cathrach ag cur fáilte roimh bhaill nua faoi
láthair!


Tá áthas ar Choiste Pleanála Teanga Bhearna & Chnoc na Cathrach a fhógairt go bhfuil
céimeanna suntasacha idir lámha acu faoi láthair le dlús a chur le feidhmiú an phróisis pleanála
teanga agus eagraíocht a bhunú chun an plean teanga atá ceadaithe don cheantar a chur i
bhfeidhm.


Sna seachtainí amach romhainn beidh feachtas poiblíochta ar siúl ag an gCoiste agus táthar ag
súil le cúpla imeacht a eagrú sa gceantar freisin chun an pobal a thabhairt le chéile agus eolas
a roinnt faoi na gníomhaíochtaí spreagúla atá beartaithe acu do cheantar Bhearna agus Chnoc
na Cathrach.


Má tá suim agat bheith ar an gcoiste seo, nó más mian leat d’ainm a chur ar liosta teagmhála
an choiste, is féidir teagmháil a dhéanamh leo nó leis an áisitheoir Seán Ó Leidhinn ag
seanoleidhinn@gmail.com nó ag 0876620238

BEARNA & KNOCKNACARRA LANGUAGE PLAN

Press Release

Are you interested in developing your community and promoting the Irish language in your
area? If so, this is your opportunity as Coiste Pleanála Teanga Bhearna agus Chnoc na
Cathrach (PTBC) are currently inviting new members.


PTBC, the Language Planning Committee for this area, are pleased to announce that they are
currently working on a number of significant initiatives to promote the use of Irish in the area and
are establishing a new community organisation to implement the language plan which has been
approved for the area.


In the forthcoming weeks a publicity campaign will be undertaken by the Coiste. It is also
intended to organise a few social events and bring the community together with the aim of
sharing information about the inspiring activities which are planned for the Bearna and Cnoc na
Cathrach areas.


If you are interested in joining the Coiste and or wish to have your name included on the Coiste
list of contacts you can contact Seán Ó Leidhinn @ seanoleidhinn@gmail.com or 087 6620238
for further information. Mr.Ó Leidhinn is working as a facilitator for the Coiste.

Leave a Reply

Your email address will not be published.