Cairde PTBC

Cairde PTBC – Friends of PTBC

Nuair a bhí PTBC ag lorg aitheantais ón Údarás i mí Deireadh Fómhair seo caite, d’iarr muid ar ghnóanna sa cheantar feidhme tacaíocht a thabhairt dúinn ins an iarratas. Seachas SIP energy atá ag cabhrú linn ar bhealach eile tá gach ceann de na gnóanna seo sa cheantar feidhme atá ag PTBC.  Beidh sé i gceist againn frithingiú a dhéanamh, tríd an láithreán seo, le aon ghrúpa nó páirtí a thugann tacaíocht dár gcuid iarrachtaí.  Más mian leat a bheith luaite anseo, fág do chuid sonraí ag, tre cnagáil ar an nasc:

https://surveyhero.com/c/db340d1b

nó seol ephost chuig: pobal@ptbc.ie

When PTBC was applying for recognition from Údarás last October, we invited business in the PTBC district to support our application. Except for SIP Energy who are helping us in another way, each one of these businesses is in the PTBC jurisdiction. We will reciprocate, through this website, with any group or party that support our efforts.  If you wish to be mentioned in this gallery leave your details at:

https://surveyhero.com/c/db340d1b

by clicking on the link!   Alternatively, send an email to pobal@ptbc.ie


Cairde PTBC – Friends of PTBC